Srpski English

 

aktuelno...

"Samo od nas zavisi"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , oktobar 2018. god


"Hoćemo i možemo bolje"- radovi sa otvaranja Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije - Zlatibor , maj 2018. god


"Snaga, pobeda, znanjei"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2017. god.


"Snagom reči"- radovi sa otvaranja Simpozijuma zdravstvenih radnika - Zlatibor , oktobar 2016. god.


"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"