Srpski English

Svečano otvaranje Simpozijuma

zdravstvenih radnika

Zlatibor

25.06.2014. god.
više informacija...


 

"SRPSKE SESTRE I BABICE ZAKORAČILE U EVROPU"

Zaključci i preporuke sa TAIEX Radionice
za harmonizaciju sistema obrazovanja za medicinske
sestre i babice u Srbiji, INT MARKT 50826
organizovan u saradnji sa 
Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije
(Nacionalnom sestrinskom organizacijom).
Beograd, 21 - 22 Januar 2013.godine.

preuzmite:
srpska verzija
engleska verzija


Standardi Evropske Unije za profesije
medicinskih sestara i babica:
Informacije za zemlje u procesu pristupanja
Publikacija  je nastala u okviru implementacije projekta  Ministarstva zdravlja koji finansira EU "Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji". U izradi priručnika učestvovala je radna grupa u sastavu: Radmila Nešić, Radmila Jazić, Milica Kaitović, Snežana Stevančević, Ana Pavlović, Nenad Brkić,  Elizabet Peterson, i  Verica Jovanović
Priručnik je nastao u okviru implementacije projekta  Ministarstva zdravlja koji finansira EU "Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji". U izradi priručnika učestvovala je radna grupa u sastavu: Jan Gerrit Tesink, Jorn Lauridsen,  Velibor Canić, Jelica Perović, Goran Stamenković, Mirjana Banković- Magić, Verica Jovanović