Srpski English

Srpske i Kineske sestre zajedno!!

 

Potpisan Memorandum  o saradnji SUZRS sa CNA (Kineskom sestrinskom  asocijacijom ) koja broji  4.000 000 sestara

U Pekingu Memoradum o saradnji potpisale su u ime Asocijacija: Predsednice: Prof.Xinjuan Wu i Mr sci med.Radmila Nešić.

 

Značaj razmene i saradnje u oblasti sestrinstva u okviru Inicijative za Belt and Road (Pojas i put svile 21 veka.)

 

Saradnja u zdravstvu i sestrinstvu čini važan deo inicijative Belt and Road i dobila je snažnu podršku SZO i drugih međunarodnih organizacija. Prateći principe opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničkih koristi inicijative Belt and Road, CNA radi na izgradnji mosta između zemalja duž BR ruta za saradnju u oblasti sestara i zdravog razvoja profesije u korist milijardi ljudi u regionima.

U cilju promovisanja razmene naprednih koncepcija, iskustva i obrazovnih i upravljačkih metoda za zajednički napredak, CNA i Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije se slažu da zajednički razviju platformu za profesionalnu razmenu u okviru Inicijative za pojas i puteve, olakšavaju uspostavljanje mreže saradnje podsticati profesionalnu razmenu među zemljama uključenim u Inicijativu za Belt and Road

 

Nakon prijateljskih konsultacija, slažemo se da sarađujemo u sledećim oblastima:

 

1. Poboljšati liderstvo, uticaj politike i sposobnost upravljanja na terenu;

2. Promovisati profesionalno obrazovanje i razmenu i obuku medicinskih sestara;

3. Istražiti saradnju na polju istraživanja i razvoja;

4. Zajednički rad na standardima kliničke prakse;

5. Komunicirati o upravljanju i praksi zdravstvene zaštite u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nezi u zajednici, nezi starijih osoba, nezi majke i dece i palijativnoj zaštiti;

6. Promovisati razvoj usluga sestrinstva i zdravstvene zaštite.

 

 

Ostale fotografije sa potpisivanja memoranduma možete videti OVDE...