Srpski English

" SARADNJA KAO IZBOR "-Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem -Zlatibor, 23-27.10.2019. god... opširnije...


" KVALITET KAO OBAVEZA "-Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem -Zlatibor, 22-26.05.2019. god... opširnije...


 


 

-

" HOĆEMO I MOŽEMO BOLJE "-Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem -Zlatibor, 23-27.05.2018. god... opširnije...


-

" SNAGA, POBEDA,  ZNANJE "- Simpozijum zdravstvenih radnika -Zlatibor, 25-29.10.2017. god... opširnije...


" PROMOCIJA ZNANJA "- Simpozijum zdravstvenih radnika -Zlatibor, 17-21.05.2017. god... opširnije...


- " Snagom reči "- Simpozijum zdravstvenih radnika -Zlatibor, 26-30.10.2016. god... opširnije...


 

- " Istraži, saopšti, pitaj " - Simpozijum zdravstvenih radnika -Zlatibor, 11-15.05.2016. god... opširnije...

- " Energija znanja- doprinesi, stvaraj "- Simpozijum zdravstvenih radnika -Zlatibor, 13-17.05.2015. god... opširnije....