Srpski English

Poštovane koleginice i kolege,

Prezentujemo vam pismo naše Predsednice ICN-a upućeno našoj Predsednici  Saveza u kojem  je obaveštava o aktivnostima Borda i odlukama istog izmedju dva  zasedanja CNR-a,tj Skupštine ICN-a,koja je planirana za juni mesec  2015 godine.

Kao što ćete pročitati Predsednica Đudit Šamian,i zveštava  našu predsednicu o učešću sestara u sprečavanju Ebole, posledicama po decu umrlih ili invalidnih sestara, koje su bile zaražene Ebolom i poziva Vlade Država da obezbede adekvatnu zaštitu medicinskih sestara sveta.

Takođe Predsednica obaveštava Predsednicu o planovima za CNR sesije, merama koje preduzima ICN u smislu štednje, načinu glasanja na CNR-u, modernizaciji i transformaciji ICN-a, kao i o  novim Afiliranim  članicama ICN, o kojima delegati CNR- treba da odluče.

U daljem tekstu Predsednici preporučuje pripremu i uključivanje na CNR-Forumima bitnim za donošenje važnih odluka na Generalnom zasedanju CNR-a. Ovim pismom Predsednica ICN , komunicira sa i konsultuje se sa delegatima CNR-, koji upravljaju ICN –om.

Na kraju svima toplo čestita Nastupajuće praznike.

 

Preuzmite PISMO PREDSEDNICE ICN