Srpski English

 

NADZORNI ODBOR: (čl.32 Statuta )

1. Jasna Ristić, Udruženje zdravstvstvenih radnika Stari Grad, Beograd,PREDSEDNIK

2. Biljana Ćirić Udruženje zdravstvenih radnika Šabac

3. Željko Jablanović,Udruženje zdravstvstvenih radnika,Despotovac

4. Milica Isakov, Udruženje zdravstvstvenih radnika Kikinda

5. Ana Pavlović,Udruženje zdravstvenih  radnika Vračar