Srpski English

predsednik Društva

Goran Dimitrijević- viši radiološki tehničar

Leskovac


potpredsednik Društva

Dragan Živković-

Udruženje Toplica Prokuplje


 

sekretar Društva

Katarina Stojković-

SUZR Beograd- IORS


 


Koordinacioni odbor:

- Mlađen Janković, Udruženje Požarevac

- Milenka Stojković, Udruženje Ćuprija

- Goran Todić, Udruženje Šabac

- Ivan Jakovljević, Udruženje Trstenik

- Bojana Zdravković, Udruženje Jagodina

- Milan Perovanović, SUZRBeograd

- Ivan Milošević, Udruženje Leskovac