#Ostani odgovoran#
1
NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE (SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)
Znanje kao putokaz
P O K R O V I T E LJI:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
ODLUKA br:401001589/2021-07 od 26.05.2021 god.
POŠTOVANI UČESNICI KONGRESA,
da bi pokazali da smo kao zdravstveni radnici odgovorni jer smo
dobili mogućnost da se stručno sastanemo, ODLUČILI SMO da vas
zamolimo da dođete na Kongres obavezno sa Potvrdom o vakcinaciji na
Covid 19 ili negativnom PCR testom ne starijim 72 h ili antigen testom
ne starijim od 24 h, da bi radili opuštano i bezbedno i da bi se vratili
kući zdravi. Takodje, tokom stručnog skupa obavezno je poštovanje
Preporuka i mera zastite Kriznog štaba Vlade Srbije( u salama i
prostoru kongresnih aktivnosti korišćenje sopstvenih maski uz
poštovanje pravila fizičke distance)
30.06-04.07.2021.g. Zlatibor
#Ostani odgovoran#
2
„Znanje ima granice, dok ih neznanje nema.“
Nušić
Poštovane koleginice i kolege,
Putokaz je po definiciji, znak pored puta, daje nam mogućnost da izaberemo
kojim putem hoćemo da idemo, ovaj put je to znanje.Znamo da su osnovna
polazišta na kojima počiva Savez,znanje kao temelj uspeha, edukacija kao
ključ napretka što nam daje sposobnost da ispravno/odgovorno sagledamo
ono što radimo, donosimo prave odluke i na najbolji način spoznamo šanse
koje nam se pružaju,i da usvojena znanja i veštine adekvatno iskoristimo.
Savez je najznačajne ime u profesionalnoj pripadnosti srednjem i visoko
obrazovanom kadru u zdravstvu. Sve počinje od ideje koju smo usvojili kao
našu misiju: da pomognemo ljudima da postanu promoteri stuke, znanja,
razmene iskustva. Ugradili smo tu ideju u svaki proces, u svaku našu
odluku. Ako tako pristupamo pravljenju stručnih skupova, onda smo
prihvatili odgovornost da naši programi stučnih skupova budu najaktuelniji,
plenarni predavači najstručniji, najkompetentniji ,da bude najinovativnija u
oblasi koja nas interesuje.
Odavno je prošlo je vreme u kome obrazovanje prestaje završetkom
formalne škole. To je bio sistem u kome je osnovni motiv bila diploma.
Danas, ako tu stanete, pali ste istog trenutka. Od kada je sveta i veka, čovek
je razmenjivao iskustva i na taj način i učio i podučavao. Većinu nas oduvek
je privlačila ideja da širimo znanje. Pretpostavimo da je većina nas bar
jednom u životu poželela da se nađe u ulozi predavača. Znanje ili veštine
koju posedujemo i koristimo u svakodnevnim stučnim radu nekome bi bile
od koristi ukoliko bismo se usudili da svoje znanje podelimo. Pođite od
sebe, koliko malih i velikih talenata i veština imate i njima se savršeno
služite? Podelite ih sa nama na našim stučnim skupovima , i svi ćemo biti
zadovoljni.
Budimo putokaz jedni drugima....
Vidimo se na Zlatiboru!
Predsednica SUZRS
Mr sci med Radmila Nešić
#Ostani odgovoran#
3
NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE
I KATEGORIJE
,, Znanje kao putokaz”
30.06.-04.07.2021.g. Zlatibor
Akreditacioni broj:D-1-784/20,oktobarski rok 2020.g.
Broj rešenja Zdravstvenog Saveta Srbije 153-02-01202/2020-01
AKREDITOVAN ZA:
Lekare,Stomatologe,Farmaceute,Biohemičare,
Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare,Zdravstvene radnike i
saradnike,Laboratorijske tehničare,Sanitarne tehničare i
inženjere,Dijetetičare-Nutricioniste,Fizioterapeute,Radne
terapeute,Farmaceutske tehničare,Radiološke tehničare
13 bodova –predavači po pozivu
11 bodova, autori radova - usmena prezentacija
09 bodova, autori radova - poster prezetacije
08 bodova- pasivni učesnik Kongresa
Tokom trajanja Kongresa učesnici ako žele, će moći da se konektuju
na naš online portal :www.suzrs-edukacija.com
i rešavanjem dva besplatna testa ostvare još 10 bodova
#Ostani odgovoran#
4
POČASNI ODBOR
Ass. dr si med. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u vladi Republike Srbije
Prof dr sci. Vicko Ferenc, državnin sekretar, Ministarstvo zdravlja Srbije
Vss Radmila Ugrica, direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih
tehničara Srbije
RN.Monika Ažman,predsednica Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije
Dipl.med.sestra,Vesna Raosavljević,predsednica NVO Asocijacija
zdravstvenih radnika Crne Gore
Prof dr Goran Stevanović ,direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti
Kliničkog centra Srbije
Prof. dr sci Danijela Pecarski,rukovodilac odseka Visoke zdravstvene škole
strukovnih studija, Beograd
Prof.dr Marko Vojvodić,pomoćnik direktora,Visoka zdravstvena sanitarna
škola strukovnih studija “Visan, Beograd
Dr Srđan Stojanović,direktor Visoke strukovne škole ICEPS internacionali
centar za profesionalne studije Beograd
Prof dr Zorica Duković,predsednik Akademije vaspitačko strukovnih
studija Kruševac
Prof. struk studija Biljana Ilić,rukovodilac odseka v.m.škole Ćuprija
Prof dr Dragoš Stojanović,direktor KBC Zemun ,Beograd
Prof. dr Petar Svorcan, direktor KBC Zvezdara,Beograd
Prof dr Milorad Jerkan, specijalista. sportske medicine,direktor DZ Niš
Prof dr sci med Ivan Marković,direktor Klinike za onkološku
hirurgiju,IORS-a
Dr Vesna Malićanin,spec,ginekologije i aušerstva,direktor Doma zdravlja
Vrnjačka Banja
Dr Nebojša Dimitrijević,spec sportske medicine, direktor OB Leskovac
Dr Slobodan Popović,spec.hirurgije,vd direktor OB“Dr Laza K. Lazarević“
Šabac
#Ostani odgovoran#
5
Dr Milan Stanojković,direktor SBPB Gornja Toponica
Dr Jasmina Stanković,direktor DZ „Dr Draga Ljocić“ Šabac
Dr Zlatan Elek,dečiji hirurg, direktor Zdravstvenog centra Kosovska
Mitrovica
Prim dr Aleksandar Jokić,spec fizikalne medicine,direktor Spesijalna
bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača
Dr.Goran Đorđević,spec.opšte medicine,direktor DZ Topola :“Sveti
Đorđe“Topola
Dipl. Ph Tadijana Todorov, direktor službe za farmaceutsku delatnost i
snabdevanje,KCS Beograd.
Mr ph, Jasminka Bjeletić Direktor„Apoteka“ Beograd
Prim dr Miloš Božović, direktor Zdravstvenog centra Užice
Dr Jelena Raković-Radivojčević, direktor Opšte bolnice Užice
Dr Danijela Marinković, direktor Doma zdravlja Užice
G-din Vojislav Janić, direktor hotela „Palisad“ Zlatibor, počasni član
#Ostani odgovoran#
6
ORGANIZACIONI ODBOR
PREDSEDNIK: Radmila Nešić, Beograd
ČLANOVI:
Dragica Milenković, Jagodina,potpredsednik
Maja Todorović,Beograd ,sekretar
Gordana Savić, Kosovska Mitrovica
Nedeljka Butulija,Kikinda
Andjela Pešić, Vranje
Lidija Zlatanović-Đunić, Pirot
Časlav Bukumirović, Prokuplje
Mića Stanković, Boljevac
Milonja Šoškić, Majdanpek
Vesna Jocić, Niš
Radmila Brkić, Vrnjačka Banja
Slavica Erčić, Beograd
Goran Todić,Šabac
Tanja Kajalić , Beograd
Branko Ilić, Užice
Vesna Pavlović ,Trstenik
Verica Vujčić, Topola
Spasoje Vasić,Loznica
Ljiljana Vasiljević,Požarevac
Dragana Obradović,Kragujevac
Marko Miljković,Kruševac
Sladjana Stanković,Knjaževac
Jasna Ristić, Beograd
#Ostani odgovoran#
7
NAUČNO STRUČNI ODBOR:
Dušanka Dobrašinović, Vms,dip defek-spec pedagog,predsednik
Valentina Nikolić, strukovna sestra,predsednik Društva medicinskih
sestara,tehničara i babica, Leskovac
Ljubiša Knežević,vdn, predsednik Društva dijetetičara -nutric,Beograd
Miloš Lukić,san,ekol.ing, predsednik Društva inženjera i sanitarnih
tehničara, Sremska Mitrovica
Vladan Jerinić,med lab tehnol, predsednik Društva labaratorijskih
tehnologa i tehničara, Beograd
Goran Dimitrijević,vrt, predsednik Društva radioloških tehničara,Leskovac
Vesna Isaković,ft, predsednik Društva farmaceutskih tehničara, Beograd
Časlav Bukumirović,vft ,predsednik Društva fizioradnih terapeuta, Beograd
Dragan Aleksić, zt predsednik Društva zubnih tehničaar,Trstenik
Prof dr sci Dragan Delić, Medicinski Fakultet, Beograd
Prof drsci Tomislav Sedmak, psihijatar,Beograd
Prim dr Živorad Jovanović,oftalmolog,Privatna oftal ordinacuja ,Smed.
Palanka
Prof dr sci Anđelka Lazarević, ,Beograd
Prof dr Milorad Jerkan,Direktor DZNiš
Prim Dr Zoran Panajotović, Beograd
Prof dr sci stom,Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet,Beograd
TEHNIČKI ODBOR:
Siniša Aćin,Zrenjanin,koordinator
Ivan Simović, Užice
Duško Dabić, Užice
Željko Jablanović, Despotovac
Stefan Stamenkov,Leskovac
RECEPCIJA ORGANIZATORA
Slavica Ilić, službenik Saveza, Beograd
Goran Stamenković, Leskovac
Vladimir Nešić, Beograd
Informacije, podela kotizacionog materijala, ID kartice učesnika, overa
putnih naloga, prevoza učesnika, izdavanje računa.Potvrda i sl.
#Ostani odgovoran#
8
VELIKA KONGRESNA SALA SRBIJA
Sreda, 30.jun 2021. godine u 16.30h
SVEČANO OTVARANJE
Nacionalnog Kongresa zdravstvenih radnika Srbije sa
medjunarodnim učešćem
POZDRAVNA REČ GOSTIMA
Mr sci med Radmila Nešić
OTVARANJE
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DODELA ZLATNOG ZNAKA SAVEZA
PROGLAŠAVANJE NAJBOLJIH MEDICINSKIH SESTARA
TEHNIČARA SRBIJE(2019 i 2020 )
PLENARNI RAD ZA SVE PROFILE
Radno presedništvo:
Mr sci med. Radmila Nešić,Vss Maja Todorović, Vss Valentina Nikolić
„SKRINING U REPUBLICI SRBIJI“
Prof dr Vicko Ferenc
Univerzitet u Novom Sadu,Medicinski fakultet,Institut za onkologiju
Vojvodine,Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
„UPOTREBA I ZLOUPOTREBA ANTIBIOTIKA U SAVREMENOJ
MEDICINSKOJ PRAKSI“
Prof dr Goran Stevanović, Klinika za infektivne i tropske bolesti Beograd
Klinički centar Srbije,Medicinski fakultet Beograd
#Ostani odgovoran#
9
RASPORED STRUČNOG RADA PO SALAMA
Sreda,30.jun 2021.godina
16
30
h-19
30
h
Kongresni
centar
„Srbija“
SVEČANO OTVARANJE
NACIONALNOG
KONGRESA
PLENARNA TEMATIKA
ZA SVE PROFILE
Četvrtak,01.jul 2021.god.
10
00
h
„Palisad“
Sala
MORAVA
15
00
h
„Palisad“
Sala TARA
15
00
h
„Palisad“
Sala MORAVA
15
00
h
„Palisad“
Sala DRINA
#Ostani odgovoran#
10
Petak,02.jul 2021. god.
10
00
h
„Palisad“
Sala TIMOK
Društvo laboratorijskih
tehnologa i tehničara Srbije
10
00
h
„Palisad“
Sala DRINA
DMSTBS
Onkološka Sekcija
Sekcija hirurških grana
10
00
h
„Palisad“
Sala MORAVA
DMSTBS
Sekcija infektologije sa
dermatovenerologijom
Sekcija babica
10
00
h
„Palisad“
Sala TARA
DMSTBS
Sekcija psihijatrije
15
00
h
„Palisad“
Sala TARA
Društvo sanitarnih
inženjera i tehničara Srbije
15
00
h
„Palisad“
Sala MORAVA
DMSTBS
Sekcija pedijatrije
15
00
h
„Palisad“
Sala DRINA
DMSTBS
Sekcija anestezije i
intenzivnih nega
Sekcija urgentne medicine
15
00
h
„Palisad“
Sala TIMOK
Društvo dijetetičara
nutricionista Srbije
#Ostani odgovoran#
11
Subota,03.jul 2021. god.
10
00
h
Kongresni centar
„Palisad“
Sala TARA
DMSTBS
Sekcija opšte medicine sa
medicinom rada
10
00
h
„Palisad“
Sala TIMOK
Društvo farmaceutskih
tehničara Srbije
10
00
h
„Palisad“
Sala MORAVA
Društvo radioloških
tehničara Srbije
I
DMSTBS
Sekcija Kućnog lečenja sa
gerontologijom
Sekcija rehabilitacije i
reumatologije sa
neurologijom
10
00
h
„Palisad“
Sala DRINA
Društvo fizio i radnih
terapeuta Srbije
15
00
h
„Palisad“
Sala TIMOK
Koordinacioni odbor
Društva dijetetira
nutricionista Srbije
15
00
h
„Palisad“
Sala DRINA
Koordinacioni odbor
Društva laboratorijskih
tehnologa i tehničara
Srbije
15
00
h
„Palisad“
Sala MORAVA
Koordinacioni odbor
Društva fizio i radnih
terapeuta Srbije
#Ostani odgovoran#
12
Nedelja, 04.jul 2021. god.
10
00
h
„Palisad“
Sala
MORAVA
ZATVARANJE
Nacionalnog Kongresa
Zaključci
15
00
h
„Palisad“
TARA
Koordinacioni odbor
Društva sanitarnih
inženjera i tehničara
Srbije
#Ostani odgovoran#
13
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
Valentina Nikolić, predsednik, Leskovac
Biljana Mladenović, potpredsednik, Beograd
Svetlana Žunić, sekretar,Banja Koviljača
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
Željko Jablanović, predsednik , Despotovac
Vedrana Petrović, potpredsednik,Jagodina
Nedrete Mustafa, sekretar - Preševo
SEKCIJA ONKOLOGIJE
Marija Gošović, predsednik,Beograd
Slađana Rakarić, potpredsednik,Beograd
Tamara Suša, sekretar, Beograd
SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATO-VENEROLOGIJOM
Maja Todorović, predsednik,Beograd
Nada Nikolić, potpredsednik,Prokuplje
Svetlana Obradović, sekretar,Beograd
SEKCIJA BABICA
Maja Đorđević, predsednik,Vranje
Milka Blagojević, potpredsednik,Loznica
Aleksandra Stoiljković,sekretar,Leskovac
SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA
Dragan Pavlović,predsednik,Leskovac
Branko Đorić,potpredsednik,Leskovac
Ljubiša Terzić,sekretar,Ćuprija
SEKCIJA INSTRUMENTARA
Miljan Ilić,predsednik,Beograd
Snežana Medaković,potpredsednik,Beograd
Jelena Stanojković,sekretar,Beograd
#Ostani odgovoran#
14
SEKCIJA OFTALMOLOGIJE
Jadranka Adamović, predsednik,Smederevska Palanka
Slađana Nedeljković, potpredsednik,Kosovska Mitrovica
Mira Ristić,sekretar,Niš
SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
Valerija Milić, predsednik,Jagodina
Natalija Rodić, potpredsednik,Beograd
Vesna Nikolić,sekretar,Kragujevac
SEKCIJA KARDIOLOGIJE
Boban Mitrović,predsednik,Leskovac
Ljiljana Stanković, potpredsednik, Vranje
Biljana Mladenović, sekretar, Beograd
SEKCIJA PULMOLOGIJE
Sanja Knežević,predsednik,Beograd
Snežana Jerenić, potpredsednik, Zrenjanin
Ivana Ivanović, sekretar, Jagodina
SEKCIJA STUDENATA
Vladimir Nešić, predsednik,Beograd
Branko Ilić,potpredsednik,Užice
Lana Majstorović,sekretar,Ćuprija
SEKCIJA STOMATOLOGIJE
Biljana Stojanović, predsednik,Leskovac
Dragica Cvetković, potpredsednik,Vranje
Aleksandra Perović,sekretar,Zaječar
SEKCIJA REHABILITACIJE I REUMATOLOGIJE SA
NEUROLOGIJOM
Svetlana Žunić,predsednik,Banja Koviljača
Anđelka Jovanović,potpredsednik, Banja Koviljača
Milka Stojić,sekretar,Užice
#Ostani odgovoran#
15
SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA
Danica Ristić,predsednik,Beograd
Danijela Radoičić,potpredsednik,Ćuprija
Slavica Tadić, sekretar,Smederevska Palanka
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
Siniša Nešić, predsednik, Gornja Toponica
Spasoje Vasić, potpredsednik,Loznica
Saša Nikolić, sekretar,Vranje
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
Nataša Nikolić,predsednik,Niš
Tamara Starčević, potpredsednik,Beograd
Jelena Marinković, sekretar,Ćuprija
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
Ljiljana Vasiljević,predsednik,Požarevac
Dušanka Radovanović,potpredsednik,Niš
Tanja Marijanović, sekretar,Despotovac
SEKCIJA PEDIJATRIJE
Dragana Zekić, predsednik,Niš
Biljana Šari, potpredsednik,Zrenjanin
Ivana Krstić, sekretar,Leskovac
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA SA GERONTOLOGIJOM
Jasna Ristić, predsednik - Beograd
Milena Vasiljević, potpredsednik, Prokuplje
Dušica Stanojević, sekretar,Vranje
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Vesna Isaković,Beograd
POTPREDSEDNIK: Draško Tašković,Bujanovac
SEKRETAR: Tanja Kajalić,Beograd
#Ostani odgovoran#
16
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Vlada Jerinić, Beograd
POTPREDSEDNIK: Goran Stamenković, Leskovac
SEKRETAR: Marijana Topalović,Beograd
DRUŠTVO SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Miloš Lukić, Sremska Mitrovica
POTPREDSEDNIK: Mirjana Veljković, Beograd
SEKRETAR: Dragana Čorokalo, Beograd
DRUŠTVO DIJETETIČARA – NUTRICIONISTA
PREDSEDNIK: Ljubiša Knežević, Beograd
POTPREDSEDNIK: Vesna Stojanović, Leskovac
SEKRETAR: Danijela Lukić,Beograd
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK :Goran Dimitrijević, Leskovac
POTPREDSEDNIK: Viktor Molner, Kikinda
SEKRETAR: Katarina Stojković, Beograd
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK :Dragan Aleksić Trstenik
POTPREDSEDNIK:Slobodan Pešut,Beograd
SEKRETAR: Slađana Stanković,Knjaževac
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
PREDSEDNIK: Časlav Bukumirović, Prokuplje
POTPREDSEDNIK: Marijana Ećim, Beograd
SEKRETAR:Tatjana Mićić,Užice
#Ostani odgovoran#
17
STRUČNI PROGRAM
30.06.-04.07.2021.g. Zlatibor
#Ostani odgovoran#
18
01.jul 2021.g. 15,00h Hotel „Palisad“ sala TARA
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA
I BABICA SRBIJE
Nacionalna sestrinska asocijacija (NNA)
Članica:
ICN-a The International Council of Nurses
EFN-e European Federation of Nurses Associations
EFNNMA-e ,The European Forum of National Nursing and
Midwifery Associations
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
SEKCIJA KARDIOLOGIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Ljiljana Vasiljević, predsednik Sekcije polivalentne patronaže, Požarevac
Valerija Milić, predsednik Sekcije internističkih grana, Jagodina
Boban Mitrović, predsednik Sekcije kardiologije,Leskovac
Četvrtak, 01.jul 2021.g. 15.00h Hotel “Palisad” Sala TARA
OKRUGLI STO :
„UNAPREĐENJE RADA POLIVALENTNE PATRONAŽNE
SLUŽBE U FUNKCIJI RANOG RAZVOJA DECE“
Moderator: Aleksandra Vučković,Svetlana Mladenović-Janković,Gradski
zavod za javno zdravlje Beograd
PREZENTACIJE RADOVA :
ORGANIZACIJA RADA PPS SLUŽBE DZ POŽAREVAC ZA
VREME EPIDEMIJE
COVID-19
Slavica Zdravković, Dom zdravlja Požarevac
#Ostani odgovoran#
19
PATRONAŽNA POSETA TRUDNICI
Marija Jocić,Dom zdravlja Niš
PRAVILNA ISHRANA KOD STARIH ULOGA PATRONAŽNE
SESTRE
Dragana Zdravković,Dom zdravlja Niš
MOTIVISANOST MEDICINSKE SESTRE U PLIVALENTNOJ
PATRONAŽNOJ SLUŽBI
Jelena Živadinović,Dom zdravlja Niš
GOVORNE TEŠKOĆE KOD DECE I ULOGA PATRONAŽNE
SESTRE
Ljiljana Vasiljević,Dom zdravlja Požarevac
ULOGA PATRONAŽNE SESTRE U PREVENCIJI
KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Marina Vukić,Dom zdravlja Niš
ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD STARIH OSOBA
Natali Stanković,Dom zdravlja Niš
KONFLIKT POSAO PORODICA
Vesna Ivaniš,Vojnomedicinska akademija Beograd
EDUKACIJA OSOBA OBOLELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI TIP-a 2
U OPŠTINI ZAJEČAR
Maja Pajkić,Zdravstveni centar Zaječar
FIZIČKA AKTIVNOST KAO PROTKTIVNI FAKTOR U
NASTAJANJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Vesna Gojković,Dom zdravlja Niš
GLIKOREGULACIJA U OPŠTINI ZAJEČAR 2019.godine
Miomirka Vasković,Zdravstveni centar Zaječar
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE
U DIJAGNOSTICI
Radojka Rokvić,Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin
POREMEĆAJ SRČNOG RITMA-ZNAČAJ DOBRO EDUKOVANE
MEDICINSKE SESTRE U KJ
Danijela Dinić,Opšta bolnica Ćuprija
#Ostani odgovoran#
20
INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE U
DIJAGNOSTIKOVANJU BOLESTI U HEMATOLOGIJI
Slavica Savić,Opšta bolnica „Laza K. Lazarević“ Šabac
SESTRINSKE INTERVENCIJE U KONTROLI MUČNINE TOKOM
PRIPREME HEMIOTERAPIJE
Marina Kostić, Vojnomedicinska akademija Beograd
LEČENJE HEMOTERAPEUTICIMA KAO PROBLEM
ZDRAVSTVENE NEGE
Vesna Ivaniš,Vojnomedicinska akademija Beograd
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
SEKCIJA STOMATOLOGIJE I
SEKCIJA OFTALMOLOGIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Biljana Stojanović, predsednik Sekcije stomatologije,Leskovac
Jadranka Adamović, predsednik Sekcije oftalmologije, Smed. Palanka
Dragan Aleksić, predsednik Društva zubnih tehničara ,Trstenik
Četvrtak, 01.jul 2021.g. 15.00h Hotel “Palisad” sala DRINA
OKRUGLI STO :
„PACIJENT OBOLEO OD EPILEPSIJE U STOMATOLOŠKOJ
ORDINACIJI-PACIJENT VISOKOG RIZIKA ILI NE“
Moderator:ecc men.u zdravstvu Aleksandra Perović,Zdravstveni centar
Zaječar,vms Irena Mitrović,ZZZZ studenata Beograd,ms Gabriela
Simić,Kragujevac,ms Marijana Novitović,Dom zdravlja Arilje
„PROBLEMI VIDA KOD TRUDNICA“
Moderator: Prim dr med Živorad S. Jovanović,oftalmolog, Privatna
oftalmološka ordinacija Smederevska Palanka
#Ostani odgovoran#
21
„STRESORI KOJIM ASU IZLOŽENE MEDICINSKE SESTRE
ZAPOSLENE U HIRURŠKIM GRANAMA MEDICINE
(OFTALMOLOGIJA)“
Moderator: Slobodanka Bogdanović Vasić,nastavnik veština,Visoka
medicinska poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac,Branimirka
Aranđelović,majstor zdravstvene nege,Univerzitet Novi Sad
NAČIN IZRADE AKTIVATORA
Moderator:Zt, Sladjana Stanković ZC Knjazevac ,Dragan Aleksić Trstenik
PREZENTACIJE RADOVA :
STOMATOLOGIJA I COVID 19
Vesna Selenić,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
DISANJE NA USTA MEDICINSKI PROBLEM
Slavica Jankulovski,G.Filipović,B.Laketić,Zdravstveni centar Knjaževac
MULTIDISCIPLINARNA SARADNJA U ZBRINJAVANJU
MALOKLUZIJA
Marina Lazarević,S.Tolić,M.Mađar,Dom zdravlja Niš
AKRILATNA ZUBNA PROTEZA LEP OSMEH I U TREĆEM
DOBU
Srđan Topalović, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
ISTORIJAT NASTANKA ČETKICE ZA ZUBE
Nataša Jovanović,Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica,Ivana Srdanović, Klinika za stomatologija Niš,M. Pešić,Dom
zdravlja Aleksinac
POSTER PREZENTACIJA:
UPOREĐIVANJE DIMENZIJA DEENTALNIH LUKOVA KOD
ORRTODONTSKIH PACIJENATA SA MALOKLUZIJAMA II-1 i II-
2 KLASE
Vesna Aranđelović,S.Tolić,M.Lazarević,Dom zdravlja Niš
DIASTEMA MEDIANA PRIKAZ SLUČAJA
Slađana Tolić,Dom zdravlja Niš
ORTODONTSKA TERAPIJA OTVORENOG ZAGRIŽAJA
Milijana Mađar,Dom zdravlja Niš
#Ostani odgovoran#
22
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA STUDENATA
SEKCIJA PULMOLOGIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Vladimir Nešić,predsednik Sekcije studenata, Beograd
Branko Ilić,potpredsednik,Užice
Sanja Knežević, predsednik Sekcije pulmologije
Četvrtak, 01.jul 2021.g. 15,00h Hotel “Palisad” Sala MORAVA
EDUKATIVNI SEMINARI :
„ABORTUS ILI PREKID TRUDNOĆE KOD MLADIH“
Rukovodilac seminara: Dr sci med Vesna Malićanin, specijalista
ginekologije i akušerstva, DZ Vrnjačka Banja
„LAJMSKA BOLEST – RIZICI, MERE PREVENCIJE I LEČENJE“
Rukovodilac seminara: Dr Jasmina Stanković, DZ „Dr Draga Ljočić“ Šabac
„ZNAČAJ KOMPETENCIJA U ZDRAVSTVENOJ NEZI – NAŠA
ISKUSTVA“
Monika Ažman, RN ,predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester,babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
OKRUGLI STO :
„PROMOVISANJU ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA KROZ
FORMALNO OBRAZOVANJE MLADIH“
Moderatoe:Vesna Raosavljević,strukovna sestra Dom zdravlja Bijelo
Polje,Crna Gora
PREZENTACIJE RADOVA :
PROFESIONALNI ZAMOR
Slobodan Stanić,Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O VAŽNOSTI
KOMUNIKACIJE U SVAKODNEVNOJ PRAKSI
Stefan Jovaanović,S.Ivanović,S.Trgovčević,Klinički centar Srbije
Beograd,Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija odsek
Ćuprija
#Ostani odgovoran#
23
NUSPOJAVE NAKON LEČENJA MALIGNITETA ŽENSKIH
REPRODUKTIVNIH ORGANA
Ivana Vukosavljević,Ljubica Krivokapić,Suzana Milutinović,Medicinski
fakultet Kragujevac
ULOGA I ZADACI PATRONAŽNE SESTRE U LEČENJU I NEZI
PACIJENATA OBOLELEIH OD TBC
Sanja Knežević, Dom zdravlja „Stari grad“ Beograd
ULOGA SESTRE U PROMOCIJI SPORTA I ZDRAVIH STILOVA
ŽIVOTA
Snežana Frank,Dom zdravlja Niš
FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I LEČENJU
OSTEOPOROZE
Gordana Ivanović,Dom zdravlja Niš
PROCENA KVALITETA ZDRAVSTVENE NEGE PACIJENTA
NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KUKA
Branko Ilić ZC Bolnica Užice
POSTER PREZENTACIJA:
BUR-OUT
Jelena Pavković,L.Simić,Dom zdravlja Niš
OBRATI PAŽNJU!SAČUVAJ ZDRAVLJE!
Ivana Ilić,Dom zdravlja „Dr Draga Ljičić“Šabac
OBRATI PAŽNJU!SAČUVAJ ZDRAVLJE!
Sanja Muškinja Vozarević, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“Šabac
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Siniša Nešić,predsednik Sekcije psihijatrije,Niš
Petak,02.jul 2021.g. 10.00h Hotel “Palisad” sala TARA
#Ostani odgovoran#
24
OKRUGLI STO :
„ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI“
Moderator: Dr Sanja Stanojković, Specijalna bolnica za psihijatrijske
bolesti Gornja Toponica
PREZENTACIJE RADOVA :
KOMUNIKACIJA OSOBLJA CENTRA ZA ZAŠTITU
MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI SA KORISNICIMA
Violeta Kostić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
DECA SVEDOCI NASILJA U SVOJOJ PORODICI
Marina Petrović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH, IZAZOVI I
PERSPEKTIVE
Svetlana Dinić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
BOLESTI ZAVISNOSTI
Ana Cekić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
ZNAČAJ PORODICE U LEČENJU BOLESTI ZAVISNOSTI
Vesna Jovanović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PROCESU LEČENJA
BIPOLARNIOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA
Jasna Knežević,Vojnomedicinska akademija Beograd
ALKOHOL I NASILJE U PORODICI
Tatijana Đalović Kozarov, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti
Gornja Toponica
NASILJE U PORODICI
Vesna Todorović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
KRIVIČNO DELO OBLJUBE U FORENZIČKOJ PRAKSI
Jelena Mladenović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
RAD STRUČNOG TIMA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA
Radoslava Zdravković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
#Ostani odgovoran#
25
VERBALNA I FIZIČKA AGRESIJA PSIHIJATRIJSKOG
KORISNIKA PREMA RADNIKU
Marija Baračkov,Dom za smeštaj odraslih i starih lica „Sveti Vasilije
Čudotvorac“ Novi Bečej
KREATIVNOST PACIJENATA KROZ RADNU TERAPIJU U
PSIHIJATRIJI
Slavica Damnjanović,Opšta bolnica Šabac
DIJAGNOZA I TERAPIJA ALCHAJMEROVE BOLESTI
ISKUSTVA IZ PRAKSE
Božica Ivić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
BIHEJVIORALNO-KOGNITIVNA TERAPIJA DEPRESIJE
Snežana Anakiev, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
KLASIFIKACIJA EPILEPTIČNIH NAPADA
Miroslav Petković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
SALIVENOVA INTERPERSONALNA TEORIJA
Zoran Danilović,Gordana Popović,Jovana Danilović, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
NEIZVESNOST I PSIHA
Violeta Vučković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
PSIHOSOMATSKE BOLESTI
Danijela Tasić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
KAKO SPREČITI PREJEDANJE KADA SMO POD STRESOM?
Predrag Mišić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
ZAVISNOST OD HRANE
Slaviša Đorđević, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
AKUTNI MOŽDANI SINDROM
Miloš Milutinović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
POSTPARTALNI MENTALNI POREMEĆAJ
Jelena Stojanov, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
#Ostani odgovoran#
26
KAKO BITI SREĆAN
Zoran Mihajlović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
STRAH OD USPEHA
Elison Krstić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
KOLABORATIVNI PROBLEM
Aleksandra Kocić Milojević, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti
Gornja Toponica
SPECIFIČNOST RADA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA SA
DUŠEVNIM BOLESNIKOM KOMUNIKACIJA (RAZGOVOR)
Slobodan Stanojević, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica
SESTRINSKE INTERVENCIJE
Zoran Veljković,Jovan Veljković, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti
Gornja Toponica
PSIHOLOŠKO OBRAZOVANJE SESTARA
Ana Đorđević, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
SINDROM IZGARANJA
Vanja Nešić,Dragana Simić,Nikola Mladenović, Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
MEDICINSKE ZAŠTITNE MASKE
Jasmina Jevtić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I
BABICASRBIJE
SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATOVENEROLOGIJOM
I SEKCIJA BABICA
PREDSEDAVAJUĆI:
Maja Todorović, predsednik Sekcije infektologije sa dermatovenerologijom,
Beograd
Maja Đorđević, predsednik Sekcije babica, Vranje
Petak, 02. Jul 2021.g. 10.00h Hotel “Palisad” sala MORAVA
#Ostani odgovoran#
27
OKRUGLI STO :
„VARIČELA – ISTINE I ZABLUDE“
Moderator: Strukovna medicinska sestra, Nada Nikolić, OB „Dr Aleksa
Savić“ Prokuplje
„ZNAČAJ SAMOPROCENE ZDRAVSTVENE USTANOVE
HIGIJENA RUKU“
Moderator: Tehničar za prevenciju bolničkih infekcija, Ivana Radovanović,
KCS Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane
„LEČENJE I PREVENCIJA EPH – GESTOZA“
Moderator:Violeta Stošić,ZC Vranje, OJ Opšta bolnica, Ginekološko
akušersko odeljenje
PREZENTACIJE RADOVA :
STANDARDIZOVANA KOMUNIKACIJA ZDRAVSTVENOG TIMA
U PREVENCIJI NEŽELJENIH DOGAĐAJA
NenaMilošević, Klinikaza infektivne i tropskebolesti KCS Beograd
ZNAČAJ PREVENCIJE INFEKCIJA IZAZVANIH HUMANIM
PAPILOMA VIRUSOM
Jasmina Petrić, Poliklinika Paster, Beograd
PREVENCIJA I SUZBIJANJE BOLNICKIH INFEKCIJA
IZAZVANE CLOSTRIDIUM DIFF TOXIN A/B
Zaklina Nedeljkovic,Opšta bolnicaĆuprija
PRIMENA DAA TERAPIJE KOD OBOLELIH OD HEPATITISA “C”
Maja Todorović, Klinika za infektivne i tropskebolesti KCS Beograd
POMOĆ OBOLELIM TRUDNICAMA U ŽELJI DA POSTANU
MAJKE
Milana Petrović,Opšta bolnica „Dr Laza K.Lazarević“ Šabac
INDIKACIJE ZA POROĐAJ CARSKIM REZOM – BABICA KAO
DEO TIMA
Maša Ilić Marić,Opšta bolnica Ćuprija
GENETIČKO TESTIRANJE U PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI
Žana Gajić,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
ZDRVSTVENO-VASPITNI RAD SA ŽENAMA NAKON
HISTEREKTOMIJE KOJA ZA POSLEDICU IMA IZVEDENU
STOMU
Dragana Borojević, Opšta bolnica „Dr Laza K.Lazarević“ Šabac
#Ostani odgovoran#
28
BABICA U PRATNJI TRUDNICE KOLIMA HMP IZ SEKUNDARNE
DO TERCIJALNE ZDRAVSTVENE USTANOVE (prikaz slučaja)
Olgica Stanisavljević,M.Jovanović,Zdravstveni centar Vranje,OJ Bolnica
GAO
PUERPERIJUM
Sanja Gorčić,Opšta bolnica Leskovac
RAK GRLIĆA MATERICE
Ivana Stojiljković,Opšta bolnica Leskovac
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA I
ONKOLOŠKA SEKCIJA
PREDSEDAVAJUĆI:
Danica Ristić, predsednik Sekcije hirurških grana, Beograd
Slađana Rakarić, potpredsednik Onkološke sekcije, Beograd
Petak, 02. Jul 2021.g. 10.00h Hotel“Palisad” sala DRINA
EDUKATIVNI SEMINAR:
„HIRURŠKO LEČENJE ONKOLOŠKIH PACIJENATA MUŠKOG
POLA „TREĆE“ ŽIVOTNE DOBI“
Rukovodilac seminara: Dr Stevan Jokić,Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije, Beograd
PREZENTACIJE RADOVA :
PREVENCIJA MALIGNIH TUMORA
Nina Trajković, KBC Zemun, Beograd
POSTOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA
TRAHEOSTOMOM
Tamara Stamenković, M.Gošović, Z.Medojević, IORS, Beograd
HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA MEDICINSKA SESTRA DEO
TIMA U OPERACIONOJ SALI
Danijela Radoičić, OB Ćuprija, Služba ORL sa odsekom MFH
#Ostani odgovoran#
29
MORAL I SESTRINSTVO
Suzana Milutinović,Ljubica Krivokapić,Ivana
Vukosavljević,Vojnomedicinska akademija Beograd
KRONOVA BOLEST (Morbus Crohn)
Slavica Mijović,Klinički centar Crne Gore Podgorica
ZNAČAJ UČEŠĆA MEDICINSKE SESTRE TOKOM
KATETERIZACIJE MOKRAĆNE BEŠIKE KOD RETENCIJE
URINA
Gordana Radin,Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin
ZNAČAJ TERAPIJSKE KOMUNIKACIJE U PALIJATIVNOJ
ONKOLOGIJI
Milica Spasić, M.Gošović, T.Stamenković, IORS, Beograd
PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE U TERMINALNOJ FAZI
BOLESTI
Tamara Suša, KBC Zemun, Beograd
SESTRINSKE PROCEDURE KOD PLASIRANJA URINARNOG
KATETERA
Danijela Jacanović,Opšta bolnica „Laza K.Lazarević“ Šabac
POSTER PREZENTACIJA:
TRAHEOSTOMIJA KOD MALIGNIH TUMORA TIROIDNE
ŽLEZDE
-INDIKACIJE I TEHNIKA IZVOĐENJA
S.Rakarić,K.Kostić,G.Filipović, IORS, Beograd
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA
I SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragan Pavlović,predsednik Sekcije anestezije, Leskovac
Željko Jablanović, predsednik Sekcije urgentne medicine, Despotovac
Petak, 02.jul 2021.g. 15.00h Hotel “Palisad” sala DRINA
#Ostani odgovoran#
30
OKRUGLI STO :
„OPREMA U REANIMOBILU – VEČITA DILEMA
(STANDARDIZACIJA OPREME)“
Moderator: Medicinski tehničar Dragan Živković,Zavod za hitnu
medicinsku pomoć Niš
„PRIPREMA PACIJENATA ZA ANESTEZIOLOŠKE
PROCEDURE“
Moderator: Branko Đorić,medicinski tehničar – anestetičar,Služba
anesteziologije sa reanimacijom, opšta bolnica Leskovac
PREZENTACIJE RADOVA :
MONITORING,CENTRALNI VENSKI KATETER I ARTERIJSKA
LINIJA
Jelena Bakić,J.Radunović,Klinički cntar Kragujevac
TROVANJE LAMIKTALOM
Bojana Pajević,G.Kostić,Klinički centar Kragujevac
KOMBINOVANA SPINAL PERIDURAL ANESTEZIJA KOD
UGRADNJE VEŠTAČKOG KUKA
Ivica Milić, Opšta bolnica Leskovac
ADUCTOR CANAL I IPACK BLOK ZA POSTOPERATIVNU
ANALGEZIJU NAKON UGRADNJE TOTALNE PROTEZE
KOLENA
Nataša Micić,Opšta bolnica Leskovac
TERAPIJA BOLA TEHNIKAMA REGIONALNE ANESTEZIJE
ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK ISKUSTVA I REZULTATI
OPŠTE BOLNICE LESKOVAC
Dragan Pavlović,Opšta bolnica Leskovac
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA PEDIJATRIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragana Zekić, predsednik Sekcije pedijatrije, Niš
Petak,02.jul 2021.g. 15.00h Hotel“Palisad” sala MORAVA
#Ostani odgovoran#
31
EDUKATIVNI SEMINAR :
„DEVOJČICE I SPORT“
Rukovodilac seminara: Prof dr Milorad Jerkan,Dom zdravlja Niš
PREZENTACIJE RADOVA :
INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA PEDIJATRIJSKE SESTRE
SA MLADIM LJUDIMA U SAVETOVALISTU ZA MLADE
Dragana Stanković,Dom zdravlja Niš
RAD PEDIJATRIJSKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA
VREME VANREDNOG STANJA
Jelena Držajić,Dom zdravlja Niš
OSNOVNA PRAVILA IZOLACIJE KOD DECE OBOLELE OD
INFEKTIVNIH BOLESTI U PRIMARNOM ZDRAVSTVU
Dragana Stojiljković,Dom zdravlja Niš
ZAMKE ENERGETSKIH NAPITAKA
Biljana Stojanović,Dom zdravlja Niš
RAD ŠKOLSKE AMBULANTE I ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD
Slavica Ristivojević,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
POLNO PRENOSIVE INFEKCIJE VIŠ ZNANJA MANJA
OPASNOST OD ZARAZE
Dragana Krstić, Dom zdravlja Niš
AUTIZAM KOD DECE
Andrijana Tošić,Dom zdravlja Pirot
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
PREDSEDAVAJUĆI:
Nataša Nikolić, predsednik Sekcije opšte medicine sa medicinom rada, Niš
Subota, 03.jul 2021.g. 10.00h Hotel“Palisad” sala TARA
#Ostani odgovoran#
32
EDUKATIVNI SEMINAR:
„KARCINOM DOJKE“
Rukovodilac seminara: Dr Danijela Cvetković,Dom zdravlja Niš
„ISTINE I ZABLUDE O KARCINOMU DOJKE“
Rukovodilac seminara: Vesna Jocić,Dom zdravlja N
„SAMOPREGLED DOJKI – NAVIKA I OBAVEZA“
Rukovodilac seminara: VMS Nataša Nikolić,Dom zdravlja Niš
PREZENTACIJE RADOVA:
OBRAZOVANJE I MOTIVISANOST MEDICINSKIH SESTARA ZA
OBRAZOVANJEM
Biljana Mladenović,Danijela Pavlović,Sunčica Ivanović,Sanja
Trgovčević,Zavod za javno zdravlje Vranje,Zdravstveni centar
Vranje,Akademija vaspitačko strukovnih studija odsek Ćuprija
FAKTORI RIZIKA I STRES KOD MEDICINSKIH SESTARA
DOMA ZDRAVLJA VLADIČIN HAN
Ljubenka Momčilović,Sunčica Ivanović,Sanja Trgovčević,Dom zdravlja
Vladičin Han,Akademija vaspitačko medicinskih stukovnih studija,odsek
Ćuprija
SINDROM SAGOREVANJA KOD MEDICINSKIH SESTARA
Slavica Erić,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
POSLOVNI BONTON I NJEGOVA PRIMENA
Milan Aleksić, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
VAŽNA ULOGA MEDICINSKIH SESTARA U ODNOSU SA
DRUGIMA
Milija Selenić, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
PREVENCIJA RANO OTKRIVANJA KARCINOMA DOJKE KOD
ŽENA SKRINING METODOM
Jelena Zaharjašević,Dom zdravlja Niš
SKRINING PREGLED KORAK ISPRED BOLESTI
Nataša AlAbaechi, Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ Lazarevac
ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD NA TERENU O ZNAČAJU
SAMOPREGLEDA DOJKE
Suzana Pavlović, Dom zdravlja Niš
OPREZNO SA ANTIBIOTICIMA
Sonja Mitić, Dom zdravlja Niš
#Ostani odgovoran#
33
ANSIOZNOST PREVENCIJA U TIMSKOM RADU
Milijana Stojković, Dom zdravlja Niš
ZNAČAJ MEDICINSKE SESTRE U TIMSKOM RADU KOD
ELEKTROFIZIOLOŠKOG ISPITIVANJA SRČANE AKTIVNOSTI
Magdolna Patai, Dom zdravlja Niš
ZASTUPLJENOST HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI U
POPULACIJI I MERE PREVENCIJE
Suzana Stojićević,Dom zdravlja „Miloje Šule Hadžić“ Rača Kragujevačka
PRIMARNA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA
DEBELOG CREVA ULOGA MEDICINSKE SESTRE TEHNIČARA
Milan Ilić, Dom zdravlja Niš
SKRINING NA KARCINOM DEBELOG CREVA
Sonja Stojiljković, Dom zdravlja Niš
HOLESTEROL JEDAN OD GLAVNIH FAKTORA RIZIKA ZA
KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA
Suzana Miljković, Dom zdravlja Niš
DIJABETESNO STOPALO
Nataša Mihajlović, Dom zdravlja Niš
ULOGA MEDICINSKE SESTRE TEHNIČARA U EDUKACIJI
PACIJENATA OBOLELIH OD ASTME
Marko Simić, Dom zdravlja Niš
VIRUSNA PNEUMONIJA
Biljana Laketić,Slavica Jankulovski,Dom zdravlja Obilić,Prilužje
BRONHIJALNA ASTMA
Ivana Stefanović,ZZZR Kragujevac
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U OTKRIVANJU FAKTORA
RIZIKA KOD OBOLELIH KOD ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2
Violeta Radoičić, Dom zdravlja Niš
NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE I RANE DETEKCIJE
DIJABETESA TIPA II ULOGA MEDICINSKE SESTRE
TEHNIČARA
Sanja Ilić, Dom zdravlja Niš
MOŽDANI UDAR – BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI
Verica Vujičić,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
#Ostani odgovoran#
34
PROMENLJIVO VREME I HRONIČNI BOLESNICI – ULOGA
MEDICINSKE SESTRE
Vesna Grgurović,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac
POSTER PREZENTACIJA:
ZNAČAJ SKRININGA U RANOM OTKRIVANJU RAKA DOJKE
Stojanka Đurković,Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ Lazarevac
PROMENI STAV BUDI ZDRAV U 7 KORAKA
Daniela Veselinović, Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ Lazarevac
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
I SEKCIJA REHABILITACIJE I REUMATOLOGIJE SA
NEUROLOGIJOM
I
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDAVAJUĆI:
Jasna Ristić, predsednik Sekcije kućnog lečenja i gerontologije, Beograd
Svetlana Žunić, predsednik Sekcije rehabilitacije i reumatologije sa
neurologijom, Banja Koviljača
Goran Dimitrijević,predsednik radioloških tehničara, Leskovac
Subota,03.jul 2021.g. 10.00h Hotel “Palisad” sala MORAVA
OKRUGLI STO:
„DEMENCIJA I LEČENJE U KUĆNIM USLOVIMA“
Moderator: Prim.dr Biserka Obradović, Dom zdravlja “Stari grad”
Beograd
OKRUGLI STO:
PACS-SISTEM DIGITALIZACIJA U RADIOLOGIJI
Dr Janković Miodrag ,radiolog OB Leskovac
#Ostani odgovoran#
35
„ZNAČAJ COLOR DUPLEX ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE
MAGISTRALNIH KRVIH SUDOVA VRATA U PREVENCIJI
MOŽDANOG UDARA“
Rukovodilac seminara: Dr Snežana Radulović,Specijalna bolnica za
rehabilitaciju Banja Koviljača
PREZENTACIJE RADOVA :
TIHA EPIDEMIJA OSTEOPOROZA
Božica Marković, Poliklinika VMA
SPECIFIČNOSTI U KOMUNIKACIJI SA GERONTOLOŠKIM
PACIJENTIMA
Mila Đokić,Dom zdravlja Kuršumlija
RAD KUĆNOG LEČENJA ZA VREME EPIDEMIJE COVID 19
Saša Stojiljković,Dom zdravlja Niš
ULOGA I ZNAČAJ MEDICINKE SESTRE U ZBRINJAVANJU
HITNIH STANJA
Jasna Ristić,M.Mitić,Dom zdravlja „Stari grad“ Beograd
REUMATSKE BOLESTI I KOMPLIKCIJE SESTRINSKI
ASPEKTI -
Danijela Jovanović,Opšta bolnica Šabac
SESTRINSKE VEŠTIINE U PALIJATIVNOM ZBRINJAVANJU
Milijana Žikić,L.Simić, Dom zdravlja Niš
ZDRAVSTVENA NEGA HRONIČNIH RANA U KUĆNIM
USLOVIMA
Milena Nikolić,Dom zdravlja Bujanovac
ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA HRONIČNIM RANAMA
NA ODELJENJU PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA
Agata Rakić Gojsović,Zdravstveni centar Zaječar
SAOPŠTAVANJE LOŠIH VESTI
Lidija Simić, Dom zdravlja Niš
SAOPŠTAVANJE ISTINE O PROGNOZI I DIJAGNOZI – ULOGA
SESTRE
Milena Jovićević, Dom zdravlja Niš
NEGA NEPOKRETNIH U KUĆNIM USLOVIMA
Mira Velebit,R.Nenadić,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“Šabac
#Ostani odgovoran#
36
PREVENCIJA I OBRADA DEKUBITALNIH RANA U KUĆNIM
USLOVIMA
Vera Sokić, R.Nenadić,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“Šabac
PREVENCIJA MUČNINE I POVRAĆANJA USLED
HEMIOTERAPIJE ULOGA SESTRE
Milena Jovićević,Dom zdravlja Niš
PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE ONKOLOŠKIH PACIJENATA SA
HRONIČNOM MUČNINOM
Lidija Simić,Dom zdravlja Niš
SPECIFIČNOSTI PREVIJANJA U KUĆNIM USLOVIMA
Marija Kostić,Dom zdravlja Pirot
POSTER PREZENTACIJA:
MAMOGRAFIJA
Marko Tošić,Dom zdravlja Leskovac
DRUŠTVO DIJETETIČARA - NUTRICIONISTA SRBIJE
Predsednik : Ljubiša Knežević
Potpredsednik : Vesna Stojanović
Sekretar : Danijela Lukić
Petak.02.jul 2021.g 15,00h Hotel “Palisad“ - sala TIMOK
#Ostani odgovoran#
37
EDUKATIVNI SEMINAR:
„PRIRODNE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE“
Rukovodilac seminara:Dr Marko Perić - Institut za nuklearne nauke Vinča,
Beograd
„ULOGA MLEKA U ISHRANI ODRASLIH OSOBA“
Rukovodilac seminara:Mr sc med. dr Veroslava Stanković, specijalista
ishrane zdravih i bolesnih ljudi,Mr sc med. dr Svetlana Stojanović, dijetolog
Akademija SS Beograd Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Ljubiša Knežević KBC „Zvezdara“ Beograd
PREZENTACIJE RADOVA:
ULOGA VITAMINA I NJIHOV ZNAČAJ
Jelena Milošević, Snežana Jović – Dom zdravlja Niš
HIGIJENSKO _ DIJETETSKI REŽIM KOD TEGOBA U TRUDNOĆI
Biljana Milošević – Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac
NUTRITIVNE POTREBE TRUDNICA SA GESTACIJSKIM
DIJABETESOM
Biljana Ilić, Danijela Radoičić – Akademija vaspitačko – zdravstvenih
strukovnih studija Kruševac – odsek Ćuprija
PRINCIPI UVOĐENJA NEMLEČNE ISHRANE
Ana Todorović, Ivana Grujić – Dom zdravlja Savski venac, Beograd
SPECIFIČNOSTI ISHRANE DECE SA BUBREŽNIM BOLESTIMA
Danijela Lukić – Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr
Vukan Čupić“, Beograd
UTICAJ INULINA NA RAZVOJ FLORE KOD DECE
Ana Todorović, Ivana Grujić – Dom zdravlja Savski venac, Beograd
PRINCIP PREVENCIJE NUTRITIVNIH ALERGIJA U
PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Đorđe Vuković – Zavod za javno zdravlje Valjevo
Ljubiša Knežević – „KBC Zvezdara“ Beograd
POSTER PREZENTACIJA:
SADRŽAJ I IZRADA BIZNIS PLANA
Lazar Janić - Akademija SS Beograd Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija
#Ostani odgovoran#
38
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNOLOGA I TEHNIČARA
SRBIJE
Predsednik :Vladan Jerinić, Beograd
Potpredsednik : Goran Stamenković, Leskovac
Sekretar : Marijana Topalović,Beograd
Sekcije :
Biohemijska : Mirjana Gajić, Beograd
Histopatološka : Biljana Lazarević , Beograd
Mikrobiološka : Dragica Milenković, Jagodina
Molekularne genetike: Milica Matas, Beograd
Četvrtak 01. jul 2021. g. 09
00
h Hotel „Palisad“ sala MORAVA
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragica Milenković, Jagodina, Goran Stamenković, Leskovac
EDUKATIVNI SEMINAR:
GENETIČKA OSNOVA NASLEDNOG KARCINOMA DOJKE: U
POTRAZI ZA BRCA3 GENOM?“
Rukovodilac seminara:Ana Krivokuća, Odeljenje za eksperimentalnu
onkologiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
UTICAJ SARS-CoV-2 PANDEMIJE NA MOLEKULARNU
DIJAGNOSTIKU U INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU
SRBIJE
Milica Matas,Ana Krivokuća,Milena Čavić,IORS Beograd
DETEKCIJA NASLEDNE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM
DOJKE: OD SUMNJE DO POTVRDE
Marijana Topalović, Ana Krivokuća,IORS Beograd
#Ostani odgovoran#
39
UČESTALOST IZOLATA CANDIDAE SPECIES U BIOLOŠKOM
MATERIJALU
Dr med specijalista mikrobiologije sa parazitologijom Slađana
Filipović,Opšta bolnica Loznica
KAPILARNA GLIKEMIJA-ŠEĆERNA BOLEST-DIJABETES
MELITUS
Dušica Tasev, Opšta bolnica Pirot
PRIJEM I TRIJAŽA MATERIJALA NA PRIJEMNOM ODELJENJU
GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U BEOGRADU
Ivana Novaković, Gradski zavod za javno zdravlje –Beograd
hsTROPONIN KAO BIOHEMIJSKI MARKER ZA BRŽU
KLINIČKU DIJAGNOSTIKU
INFARTA MIOKARDA
Simić Zorica, Vojno medicinska akademija Beograd
PRISUSTVO SARS-CoV2 IgG KOD MEDICINSKIH RADNIKA NA
POČETKU I U TOKU BORBE SA PANDEMIJOM NA VMA,
INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU
Sanja Tintor, dr spec Danijela Đurić Petković ,Vojnomedicinska akademija
Beograd
Petak 02.jul 2021. g. 10
00
h Hotel „Palisad“ sala TIMOK
PREDSEDAVAJUĆI:
Dragica Milenković, Jagodina, Goran Stamenković, Leskovac
PREZENTACIJA RADOVA:
DIJAGNOSTIKA STARE BOLESTI SA NOVIM OSVRTOM
Nataša Polovina, Gradski zavod za javno zdravlje –Beograd
REAKTIVACIJA CMV KOD TRANSPLANTIRANIH PACIJENATA
Sanja Tintor, dr spec. mikrobiologije Dimitrije Tasić, Institut za
mikrobiologiju, Vojnomedicinska akademija Beograd
KRITIČNE VREDNOSTI LABORATORIJSKIH REZULTATA
Ljiljana Kovačević, Vojno medicinska akademija Beograd
#Ostani odgovoran#
40
ULOGA LABORATORIJSKOG TEHNIČARA U SAVREMENOJ
MIKROBIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI SEPSE NA INSTITUTU ZA
MIKROBIOLOGIJU VMA
Milica Stojičić,dr spec mikrobiologije Momčilo Đurić,Vojnomedicinska
akademija Beograd
IZRADA ANTIBIOGRAMA U MIKROBIOLOŠKOJ
LABORATORIJI
Dr med specijalista mikrobiologije sa parazitologijom Slađana
Filipović,Opšta bolnica Loznica
HOLESTEROL-Budi pametan,produži život
Bojana Ilić, Opšta bolnica Pirot
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
PREDSEDNIK: Časlav Bukumirović, Prokuplje
POTPREDSEDNIK: Marijana Ećim, Beograd
SEKRETAR:Tatjana Mićić,Užice
Subota, 03. jul 2021.god. 10
00
h Hotel „Palisad“ sala DRINA
EDUKATIVNI SEMINAR:
FIZIJATRIJSKI TRETMAN OBOLELIH OD
MUKOPOLISAHARIDOZE
Rukovodilac seminara: Dr Danijela Pavićević,fizijatar, Klinički centar
Kragujevac
„FACILITIRAJUĆI SEGMENT – LUMBALNA KIČMA“
Rukovodilac seminara: Spec.strukovni fizioterapeut Miloš Sekulić,ZZZZ
MUP-a Srbije Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
KINEZITERAPIJA U PREVENCIJI OSTEOPOROZE
Bojan Bačić,Institut za reumatologiju Beograd
REHABILITACIJA U GERIJATRIJI SPECIFIČNOSTI
REHABILITACIJE OSTEOSINTEZE BUTNE KOSTI U KUĆNIM
USLOVIMA
Dragan Stanojević,Dom zdravlja Niš
#Ostani odgovoran#
41
MERALGIA PARESTHETICA TERAPIJA I LEČENJE
Tatjana Pešić,Dom zdravlja Niš
RANA REHABILITACIJA PACIJENATA POSLE
KARDIOHIRURŠKOG ZAHVATA NA KRVNIM SUDOVIMA SRCA
Tanja Micic OJ Bolnica Uzice
PADOVI PROCENA RIZIKA PADA
Snežana Mijatović,Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“
Beograd
DRUŠTVO SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
Predsednik: Miloš Lukić, Sremska Mitrovica
Potpredsednik: Mirjana Veljković, Beograd
Sekretar: Dragana Čorokalo, Beograd
Petak, 02.07.2021.g.15,00h Hotel „Palisad“ sala TARA
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Miloš Lukić, Mirjana Veljković, Dragana Čorokalo
EDUKATIVNI SEMINAR:
„REZULTATI IV NACIONALNE STUDIJE PREVALENCIJE
BOLNIČKIH INFEKCIJA I POTROŠNJE ANTIBIOTIKA U SRBIJI”
Rukovodioci seminara: Anita Jovetić,str. san.ekol.ing, Marija Živanović
Milenković, san.teh. IZJZ Vojvodine,Jasna Stojanović, str. san.ekol.ing; KC
Niš
PREZENTACIJA RADOVA:
IMUNOLOŠKI SISTEM I KORONA VIRUS COVID-19
Mr Sci Milica M.Milovanović, GZZJZ Beograd
KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE STEČENOG IMUNOG
ODGOVORA NA VIRUS SARS COV 2 U UZORKU UKUPNOG
BROJA ZAPOŠLENIH RADNIKA, POMOĆU
IMUNOHROMATOGRAFSKIH TESTOVA
Danica Ćirić, OB Pirot
#Ostani odgovoran#
42
DEZINFEKCIJA U VREME COVIDA 19
Dr Nadežda Ivković, Društvo za DDD "EKOSAN PLUS", doo, Beograd
IZVOĐENJE PROFILAKTIČNE DEZINFEKCIJE U DOBA COVID
19 U KOMPANIJI „PEPSI”
Ivan Mirković,Društvo za DDD "EKOSAN PLUS", doo, Beograd
ZAŠTITNA OPREMA - PREDUSLOV ZA OČUVANJE ZDRAVLJA
ZAPOSLENIH
Slađana Radisavljević, Društvo za DDD "EKOSAN PLUS", doo, Beograd
TRETMAN OTPADA IZ OBJEKATA ZA PROIZVODNJU HRANE
Jelena Dapčević, strukovno sanitarno – ekološki inženjer, GZZJZ Beograd
RAZLOZI REKLAMACIJE NAMIRNICA DOBAVLjAČIMA U
PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Branka Ž. Đaniš - Maksić, PU "Boško Buha", Inđija
VEŠTINA USPEŠNE KOMUNIKACIJE
Tatjana Stamatović, dipl.pravnik; Mirjana Veljković, dipl.inž.tehnol, Dr
Goran Stamenković; Ministarstvo zdravlja Sektor za inspekcijske poslove
AKTIVNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE ZA VREME
VANREDNOG STANJA I U USLOVIMA LIBERALIZACIJE
MERA TOKOM EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
Mirjana Veljković, dipl.inž.tehnol, Dr Goran Stamenković,dr Verica Pešić,
dr Svetlana Mijatović; Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Sektor za
inspekcijske poslove,
KONTROLA PUTNIKA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU U
TOKU I NAKON VANREDNOG STANJA ZBOG UNOSA I
ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID -19
Dr Sc Raša Milanov, Mirjana Veljković, dipl.inž.tehnol, Dr Goran
Stamenković;Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Sektor za inspekcijske
poslove
KORONA I INSPEKCIJSKI NADZOR U OBJEKTIMA ZA NEGU
LICA I TELA
Živica Smiljković, dipl.sanit.inž.specij.; Ministarstvo zdravlja Sektor za
inspekcijske poslove, Odeljenje sanitarne inspekcije - Odsek za sanitarni
nadzor Kruševac
PREPORUKE ZA JAVNI PREVOZ U CILJU SMANJENJA
RIZIKA OD ŠIRENJA UZROČNIKA COVID19
Radomir Matić, GZZJZ Beograd
#Ostani odgovoran#
43
Subota,03. jul 2021.g. 15,00 Hotel „Palisad” sala TARA
SASTANAK KO DSITS
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
PREDSEDNIK: Vesna Isaković, Beograd
POTPREDSEDNIK: Draško Tašković, Bujanovac
SEKRETAR: Tanja Kajalić, Beograd
Subota,03.jul 2021. god 10
00
h - 11
00
h „Palisad“ TIMOK
OKRUGLI STO:
TRANZICIJA APOTEKA U SRBIJI-STATUS FARMACEUTSKOG
TEHNIČARA
Modeatori: Gordana Lukić, Tanja Kajalić,Beograd
PREZENTACIJA RADOVA:
ČAJEVI BILJNA POMOĆ KOD MNOGIH TEGOBA
Gorica Anđić,Opšta bolnica “Dr Aleksa Savić” Prokuplje
#Ostani odgovoran#
44
INFORMACIJE ZA UČESNIKE SMEŠTAJ I KOTIZACIJA
NACIONALNI KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE PRVE
KATEGORIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
,, Znanje kao putokaz
30.06.-04.07.2021,Zlatibor
Akreditacioni broj:D-1-784/20,oktobarski rok 2020.g.
Broj rešenja Zdravstvenog Saveta Srbije 153-02-01202/2020-01
Broj bodova za predavače po pozivu 13; usmena prezentacija 11; poster
prezentacija 09 i 08 bodova pasivni učesnici
SMEŠTAJ: Hotel PALISAD
1. Za učesnike Kongresa organizovani smeštaj je obezbeđen u hotelu
Palisad.
2. Rezervacija se vrši najkasnije 15 dana pre korišćenja usluga, a uplata
100% avansa pre početka skupa, preko tekućeg računa hotela
„Palisad“ uz zahtev za izdavanje profakture,za smeštaj u hotelu
Palisad i drugim hotelima.
Rezervacije se vrše na telefon 031/841-161 ili fax 031/841-734.
Kategorija
sobe
Cene punog pansiona sa boravišnom taksom :
„A“ deo
1/1
Lux/Superior sobe 8.130,00 RSD
1/2
Lux/Superior sobe 5.030,00 RSD
1/3
Lux/Superior sobe 4.720,00 RSD
2.HOTEL ZLATIBOR MONA
Miladina Pećinara br. 26, Zlatibor,www.monazlatibor.com
Kontakt 031/ 841-021,+381 (0)63 571-271
#Ostani odgovoran#
45
SMEŠTAJ:
Kategorija
sobe
Cene punog pansiona sa boravišnom taksom :
1/1
Superior sobe 7.600,00 RSD
1/2
Standard sobe 5.030,00 RSD
Kategorija
sobe
Cene polupansiona sa boravišnom taksom :
1/1
Superior sobe 6.800,00 RSD
1/2
Standard sobe 4.230,00 RSD
CENA AKREDITOVANE KOTIZACIJE:
Za članove Saveza
4.920,00 dinara (sa PDV-om)
Za nečalnove Saveza
dupla
Za učesnike iz inostranstva
80 eura
UPUTSTVA ZA UPLATU KOTIZACIJE:Kotizacija se plaća Savezu
udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Učesnik je u obavezi da isključivo
na: e-mail info@szr.org.rs dostavi pismeno za koga se traži profaktura i ko
plaća (imena učesnika za kotizaciju; naziv firme koja plaća, PIB,adresu i
broj fax). Samo tako će se moći dobiti profaktura. Učesnik je u obavezi da
na Kongres ponese overen primerak uplate kotizacije (ne fotokopiju već
original) u koliko pre toga nije proverio da li mu je uplata legla na račun
Saveza.Kontakt telefon za proveru uplate 011 2636 373 i 060 3664401
Služba Saveza. Bez uplaćene kotizacije učesnik neće moći biti
registrovan,prisustvovati predavanju,biti predavač i dobiti potvrdu o
učešću.
VAŽNA INFORMACIJA
Svi učesnici Kongresa pri dolasku i registraciji dobijaju ID karticu sa bar
kodom koju su obavezni da nose tokom trajanja skupa. Svaki učesnik je u
obavezi prema organizatoru da izmiri sve obaveze u suprotnom neće moći
da dobije Potvrde o učešću na skupu ili izlaganju rada. Obaveštavamo
učesnike da će se Potvrde izdavati na kraju rada Kongresa – što
#Ostani odgovoran#
46
podrazumeva neophodnost prisustva tokom celog skupa.Naknadno
izdavanje Potvrda je nemoguće.
UČESNICI KONGRESA SU U OBAVEZI DA PONESU SVOJU
KARTICU KOMORE SA BROJEM LICENCE,KAKO BI SE ISTI
UPISAO U POTVRDU SA BROJEM BODOVA KOJI JE DODELIO
ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE.
Poštovane koleginice i kolege,
da bi pokazali da smo kao zdravstveni radnici odgovorni jer smo
dobili mogućnost da se stručno sastanemo, ODLUČILI SMO da vas
zamolimo da dođete na Kongres obavezno sa potvrdom o vakcinaciji na
Covid 19 ili negativnom PCR testom ne starijim 72 h ili antigen testom
ne starijim od 24 h, da bi radili opuštano i bezbedno i da bi se vratili
kući zdravi. Takodje, tokom stručnog skupa obavezno
je poštovanje mera zastite Kriznog štaba Vlade Srbije.BROJ
UČESNIKA NA KONGRESU JE OGRANIČEN.
ORGANIZACIONI ODBOR
#Ostani odgovoran#
47
REGISTRACIJA UČESNIKA:
30.06.2021. godine Recepcija organizatora hotel „Palisad“ od 14
00
16
00
h
PODELA KOTIZACIONOG MATERIJALA:
Recepcija organizatora hotel „Palisad“
Kotizacioni materijal obuhvata: Torbu, Program skupa, Zbornik radova, ID
CARD reklamni materijal i Potvrdu.
ID CARD dobija svaki učesnik sa uplaćenom kotizacijom i ista se mora
nositi trokom trajanja Kongresa. Samo uz ID CARD učesnik može
izlagata rad i dobiti Potvrdu o učešću na Kongresu.
Trajanje plenarnih sesija: 30-45 minuta Plenarni rad
Trajanje saopštenja: 7 minuta
Na kraju sesije, predviđena diskusija
VIDEO BIM PREZENTACIJA:
Po najavi, prema štampanom programu, po Društvima i Sekcijama.
POSTER PREZENTACIJA:
Izlaganje postera za Društva, Sekcije po rasporedu štampanom u programu
u salama gde se odvija stručno predavanje. Postavka postera najmanje 1
čas pre postera prezentacije, po završetku sesije postere skidaju autori,
organizator ne odgovara u slučaju da poster nije skinut. Vreme diskusije po
poster prezentaciji određuje radno predsedništvo.
SVEČANO OTVARANJE:
Sreda.30.06.2021.god.,16,30Kongresni centar „Srbija“
ZATVARANJE KONGRESA - ZAKLJUČCI
Hotela PalisadSALA MORAVA 04.07.2021.g. u 10
00
h
#Ostani odgovoran#
48
#Ostani odgovoran#
49
B E L E Š K E