Srpski English

Društvo laboratorijskih tehničara Srbije

 

Predsednik Društva

icn

Jelica Perović, strukovno medicinski laboratorijski tehnolog

Beograd

podpredsednika Društva

icn

Goran Stamenković, strukovno medicinski laboratorijski tehnolog

Leskovac

 

SEKCIJE/predsednici sekcija

MIKROBIOLOŠKA: Dragica Milenković, Jagodina

BIOHEMIJSKA: Ljubinko Mitrović, Beograd

HEMATOLOŠKA: Žužana Ostrogonac, Subotica

PATOHISTOLOŠKA: Biljana Lazarević, Beograd

 

PROGRAM  rada Društvo laboratorijskih  tehničara  Srbije na

 

KONGRESU I KATEGORIJE

akreditovanom od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod akreditacionim brojem:D-1-1623/11,i bodovanom sa:

13 bodova –predavači po pozivu

11 bodova, autori radova - usmena prezentacija

9 bodova, autori radova - poster prezetacije

7 bodova, pasivni slušalac tokom celog Kongresa

 

Zlatibor

26.10. – 30.10. 2011. godine

 

 

Četvrtak, 27.oktobar 2011.g. 1000h Hotel ,,Palisad“ Mala sala


RADNO PREDSEDNIŠTVO:
Jelica Perović,Dragica Milenković,Žužana Ostrogonac

EDUKATIVNI SEMINAR:

„MARKERI U DIJAGNOSTICI KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA“

Janko Pejović,Magistar farmaceutskih nauka,Vojnomedicinska akademija,Institut za medicinsku biohemiju Beograd

Petak, 28.oktobar 2011.g. 1000h Hotel „Palisad“ Mala sala

RADNO PREDSEDNIŠTVO:Biljana Lazarević,Dušanka Mitić,Angela Toldi Božić


PLAZMA - TROMBIN I NAFS ZA PRIPREMU CITO BLOKA (ĆELIJSKOG BLOKA)

Aleksandar Barjaktarović,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd

ODREĐIVANJE TROPONINA I U SERUMU KOD PACIJENATA SA SUMNJOM NA AKUTNI INFARKT MIOKARDA

Žužana Ostrogonac,Nenad Jevtić,Opšta bolnica Subotica

BENIGNA OBOLENJA DOJKE

Ljiljana Miljković,J.Mladenović,V.Kostić,M.Igov,Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica

EX-TEMPORE DIJAGNOSTIKA U HISTOPATOLOGIJI ŠTITASTE ŽLEZDE

Katarina Radivojević,Vojnomedicinska akademija Beograd

DETEKCIJA BAROVIH TELA U ĆELIJAMA BUKALNE SLUZNICE

Evica Arsić,Vojnomedicinska akademija Beograd

ZAŠTITA NA RADU U HISTOPATOLOŠKIM LABORATORIJAMA I OBDUKCIONIM SALAMA

Momčilo Vučković,Vojnomedicinska akademija Beograd

PRIJEM I PRAVILNO UZIMANJE MATERIJALA ZA OBRADU I PH ANALIZE

Mirjana Milić,Vojnomedicinska akademija Beograd

C-REAKTIVNI PROTEIN

Jovica M.Stević,Dom zdravlja Gračanica

ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SERUMSKOG FERITINA

Vesna Riboškić,Ljiljana Petrov,ZZZZ radnika "Železnice Srbije" Beograd

Subota, 29.oktobar 2011.g. 1000 h Hotel „Palisad“ Mala sala

RADNO PREDSEDNIŠTVO: Jelica Perović,Žužana Ostrogonac,Dragica Milenković


ODREĐIVANJE BRZINE SEDIMENTACIJE ERITROCITA METODOM MIKROAGREGACIJE

Žužana Futo,Nenad Jevtić,Opšta bolnica Subotica

BAKTERIJSKE URINARNE INFEKCIJE – EŠERIHIJA KOLI (Ecoli)

Biljana Mijailović,Opšta bolnica Šabac

RAZVOJ SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU KRVI ZRENJANIN

Dejan Maksić,Cveta Pajčić,Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin

PRETTRANSFUZIONA TESTIRANJA

Cveta Pajčić, Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin

SIDEROPENIJSKE ANEMIJE

Gordana Marković,Dom zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola

PRAVILNO UZORKOVANJE LABORATORIJSKOG MATERIJALA

Biljana Babić,Dijana Buševac,IKVB „Dedinje“ Beograd

MERENJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI KOD VOZAČA PROFESIONALACA NA TERITORIJIŠUMADIJSKOG OKRUGA

Irena Samardžić,Verica Veljković,ZZZZ radnika Kragujevac

EFEKAT KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE NA STEPEN GOJAZNOSTI I LIPIDNE FAKTORE RIZIKA U ODNOSU NA STAROSNU DOB BOLESNIKA

Marijana Mitić,Slobodanka Pavlović,Institut Niška Banja

GVOŽĐE

Svetlana Đorđević,KBC „Zvezdara“ Beograd

LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM – NAŠA ISKUSTVA

Milanko Pucar,Univerzitetski klinički centar Banja Luka

UČESTALOST C.TRASHOMATIS U UROGENITALNOM TRAKTU MUŠKARACA I ŽENA

M.Radivojević,K.Knežević,KBC „Zvezdara“ Beograd

CITOLOŠKA OBRADA LIKVORA U PATOHISTOLOŠKOJ LABORATORIJI

Biljana Mitrović,KCS Neurohirurška klinika Beograd

GLIKOHEMOGLOBIN-ODREĐIVANJE I ZNAČAJ

Ivana Gobeljić,KBC „Zvezdara“ Beograd

DETEKCIJA KOŠTANIH METASTAZA KARCINOMA DOJKE

Milena Kristoforović,Vesna Petronijević,Dijana Pličević,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd

LABORATORIJSKO TUMAČENJE LEUKOCITARNIH PARAMETARA U NEHEMATOLOŠKIM BOLESTIMA

Senija Ćirković,Vojnomedicinska akdemija

LABORATIRIJSKI TESTOVI U PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI

Snežana Savković,Vojnomedicinska akademija Beograd